શ્રી સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ચતુર્થ અખંડધૂનનો પ્રારંભ કરાવતા પ.પૂ. ગુરુમહારાજ તથા પ.પૂ. સદ્. શ્રી ધર્મવલ્લભદાસજી સ્વામી તથા સંતો..