સુરત – ભાવાંજલિ મહોત્સવ નિમિત્તે ૫,૦૦૦ ઘરે પધરામણી કરતા સંતો